Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2022 (PRO TŘÍLETÉ OBORY)

OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2022 (PRO TŘÍLETÉ OBORY)  • V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky. Na obou tiskopisech musí být shodné pořadí škol a vybraných oborů vzdělání. Do přihlášek lze napsat i jednu školu a různé obory vzdělání. Pokud některou ze škol nebo některý z oborů preferujete, napište zájem o školu či obor na stranu B do položky Schopnosti, vědomosti, zájmy ...

  • U tříletých oborů je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v pl. znění. Podrobněji jsou zdravotní omezení popsána u jednotlivých oborů.

  • V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč omezen v počtu podaných přihlášek.

  • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

  • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Přijímací zkoušky na tříleté obory vzdělání se nekonají! (-: 

Probíhá přijímací řízení podle kritérií, která stanoví ředitel školy do 31. 1. 2022.

Důležité termíny: 

Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení   do 31. 1. 2022
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do 1. 3. 2022
Výsledky přijímacího řízení  nejdříve 22. dubna 2022

Přejeme uchazečům mnoho štěstí!