Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přípravný kurz z matematiky

Přípravný kurz z matematiky

Pro zájemce o studium na naší škole připravujeme Přípravný kurz z matematiky k přijímacím zkouškám. Ta je pro uchazeče největším oříškem. Kurz bude probíhat od konce února do konce března. Bude zaměřen na důležité tematické celky z učiva ZŠ a možná úskalí, která Vás při přijímacích testech mohou potkat. Je zároveň dobrou příležitostí poznat i svoje budoucí spolužáky! Kurz povede Mgr. Jaroslav Charvát. Upozorňujeme na to, že kapacita kurzu je omezena na jednu třídu. Přihláška se stává platnou až po uhrazení platby za kurz v pořadí podle data přijatého kurzovného na účet naší školy. 

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

Hups! Chybička, snad se nebudete zlobit - omylem jsme uveřejnili chybná data kurzu... Kurz bude probíhat vždy ve středu!

Matematika bude probíhat vždy od 15.30 do 17 hodin v přízemí hlavní budovy školy, učebně č. 14 ve dnech (středy): 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. 2023.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se můžete nejpozději do 21. února 2023 prostřednictvím:

  • níže připraveného formuláře, kde vyplňte: jméno a příjmení, email a telefonní číslo a do těla zprávy uveďte datum narození uchazeče.

Kurzovné

činí 600,- Kč za celý kurz v uvedených termínech, při neúčasti na některé z lekcí se kurzovné nekrátí a náhradní lekce se neposkytují. Kurzovné uhraďte nejpozději do 21. 2. 2023 na účet naší školy: 13336531/0100. Variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve tvaru RRRRMMDD (např. datum narození je 13. 5. 2004, variabilní symbol bude 20040513) a do Poznámky v platbě uveďte příjmení žáka.

NEZAPOMEŇTE S SEBOU

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, černě nebo modře píšící propisovací tužku, svačinku.

 uceni.jpg

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů