Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přípravný kurz z matematiky

Přípravný kurz z matematiky

Pro zájemce o studium na naší škole bude  probíhat Přípravný kurz z matematiky k přijímacím zkouškám. Ta je pro uchazeče největším oříškem. Kurz probíhá od začátku března do začátku dubna. Je zaměřen na důležité tematické celky z učiva ZŠ a možná úskalí, která Vás při přijímacích testech mohou potkat. Je zároveň dobrou příležitostí poznat i svoje budoucí spolužáky! Kurz vede Mgr. Jaroslav Charvát.

Upozorňujeme na to, že kapacita kurzu je omezena na jednu třídu. Pokud bude kapacita naplněna, přihlášky se již bohužel nebudou přijímat. Přihláška se stává platnou až po uhrazení platby za kurz v pořadí podle data přijatého kurzovného na účet naší školy. 

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

 Matematika bude probíhat vždy od 15.30 do 17 hodin v přízemí hlavní budovy školy, učebně č. 14 ve dnech: 

 

Přehled termínů kurzu
den datum
úterý!!! 5. 3.
čtvrtek 7. 3.
čtvrtek 21. 3.
středa!!! 27. 3
čtvrtek 4. 4.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se můžete nejpozději do 21. února 2024 prostřednictvím:

  • níže připraveného formuláře, kde vyplňte: jméno a příjmení, email a telefonní číslo a do těla zprávy uveďte datum narození uchazeče.

Kurzovné

činí 650,- Kč za celý kurz v uvedených termínech, při neúčasti na některé z lekcí se kurzovné nekrátí a náhradní lekce se neposkytují. Kurzovné uhraďte nejpozději do 21. 2. 2024 na účet naší školy: 13336531/0100. Variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve tvaru RRRRMMDD (např. datum narození je 13. 5. 2004, variabilní symbol bude 20040513) a do Poznámky v platbě uveďte příjmení žáka.

NEZAPOMEŇTE S SEBOU

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, černě nebo modře píšící propisovací tužku, svačinku.

 uceni.jpg

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů