Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Ubytování žáků

Ubytování žáků

Ubytování je bezproblémově zajištěno buď na Domově mládeže při SŠ PST VOŠ Chrudim (vzdálenost 400 m od budovy školy) nebo na DM při SŠZ a VOŠ Chrudim.

Ubytování na Domově mládeže při SŠ PST VOŠ Chrudim

Odkaz na informace a přihlášky SŠ PST VOŠ Chrudim ZDE

Domov mládeže žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytuje ubytování, výchovně vzdělávací činnost a celodenní stravování. Studenti jsou ubytováni ve 2, 3 nebo 4 lůžkových pokojích a používají společná sociální zařízení. Počet žáků na pokojích se řídí celkovým aktuálním stavem ubytovaných žáků. Volný čas lze využít k návštěvě nabídkových akcí a zájmových klubů vedených vychovateli. K individuálnímu trávení volného času jsou v domově mládeže vytvořeny podmínky pro elektronické šipky, kulečník, stolní fotbal, společenské hry, hru na hudební nástroje (piano, elektronické klávesy, kytara). Ubytovaní studenti mohou navštěvovat posilovny, tělocvičny, hřiště za budovou školy, mohou si zahrát stolní tenis, navštívit knihovnu. K dispozici jsou jim klubovny, studovny, počítačová učebna, bezdrátové připojení k internetu a kulturní místnosti s televizemi.

Život v DM se řídí stanoveným denním režimem, jehož součástí je dodržování denního rozvrhu, studijního klidu, ale i každodenní osobní volno ubytovaných žáků a  večerní vycházky podle ročníků. Domov mládeže je v provozu od neděle od 17.00 hod. do pátku do 16.00 hod. a je celých 24 hodin denně  řízen pedagogickými pracovníky. Ubytovaní žáci se řídí vnitřním řádem domova mládeže.

Celková výše měsíčních záloh na stravování a ubytování:

  • ubytovaní žáci odebírající celodenní stravu                          2800,- Kč
  • ubytovaní žáci odebírající  snídaně a večeře                        2200,- Kč
  • ubytovaní cykličtí žáci ( bydlí polovinu měsíce )                   1600,- Kč

Platby se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na  účet SPŠ u Komerční banky, pobočka Chrudim, číslo účtu: 78-8162330287/0100, variabilní symbol: rodné číslo ubytovaného žáka (v číselné řadě bez pomlček a lomítka).

Přihlášky k ubytování lze podávat i v průběhu školního roku. Tiskopis přihlášky je ke stažení v Dokumentech ke stažení. Případné dotazy, připomínky nebo žádosti o přihlášku na ubytování v domově mládeže můžete posílat na e-mailovou adresu: dm@sps-chrudim.cz nebo na adresu domova mládeže: DM  SPŠ Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim,  telefonní číslo:  723 068 486, 469 688 643

Ubytování na Domově mládeže při SŠZ a VOŠ Chrudim

Odkaz na informace a přihlášky SŠZ a VOŠ Chrudim ZDE

Nachází se v areálu Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, která má dlouholetou bohatou tradici, je obklopena zelení a umístěna v centru města.Přihlášku do DM podávají rodiče (zákonný zástupce), nad 18 let sami studenti, do 15. června příslušného roku a u vyšších ročníků do konce května. Ubytování v DM se poskytuje na dobu jednoho roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování nemá žák a student právní nárok. Podáním přihlášky se žáci zavazují dodržovat Vnitřní řád domova mládeže. 

Měsíční stravovací a ubytovací poplatek se provádí během školního roku bezhotovostně inkasním převodem z Vašeho účtu. Před zahájením školního roku je nutné uhradit jednorázově dvouměsíční zálohu (jistinu) na ubytování a stravování. Na základě Vámi zaslané přihlášky Vám budou odeslány přesné pokyny k nástupu na ubytování a uhrazení zálohy.

Poplatky

Stravný den dle aktuálního finančního normativu uvedeného na přihlášce ke stravování.

Ubytování (měsíc) 1 200,- Kč

Ubytování žáků při praxi (lůžko a den) 60,- Kč

Bezdrátový internet

Na pokojích je možnost bezdrátového připojení k internetu – WIFI.