Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Studenti a rodiče > Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky 

Obecné informace pro žáky 3. ročníků

Samostatná odborná práce pro školní rok 2022/2023 

Témata SOP najdete na MS Teams 

Šablony pro Samostatnou odbornou práci najdete na MS Teams

POVINNÉ KONZULTACE K SOP platí pro všechny žáky. Žáci si z kapacitních důvodů termín konzultace s vyučujícími domluví v předstihu.

Povinná konzultace:

  • 3 konzultace k SOP u učitele odborných předmětů
  • 3 konzultace k SOP s učiteli odborného výcviku
  • s vyučujícím ČJ v rámci hodin českého jazyka, konzultace po stránce stylistické
  • s vyučujícím IKT v rámci hodin informatiky, konzultace formální úpravy práce

 Nejzazší termíny konzultací s učitelem odborných předmětů

do 24. 2. 2023             1. konzultace k SOP

do 24. 3. 2023             2. konzultace k SOP

do 14. 4. 2023             3. konzultace k SOP

Nejzazší termíny s učitelem odborného výcviku

Učitel odborného výcviku pro konzultace je přidělen v den zadávání SOP.

do 17. 2. 2023             1. konzultace k SOP

do 17. 3. 2023             2. konzultace k SOP

do 5. 4. 2023               3. konzultace k SOP

 HLÍDEJ SI DALŠÍ Důležité termíny:

do 4. 5. 2023   odevzdat u sekretářky školy SOP (obory kuchař, číšník, cukrář) do 15 hodin!
1. 6. 2023 

   písemná část ZZ, od 8 hodin v hlavní budově školy. 

2.-16. 6. 2023   praktická část ZZ, individuálně dle rozpisu, výsledky oznamuje komise v den skončení zkoušky.
 22. 6. 2023   ústní část ZZ třídy C3+C3P
 23. 6. 2023   ústní část ZZ třídy K3
 26. 6. 2023   ústní část ZZ třídy Č3
 28. 6. 2023   vydávání výučních listů, 9:30 C3+C3P, 10:00 K3, 10:30 Č3
 14. 8. 2023  odevzdat v kanceláři školy SOP (obory kuchař, číšník, cukrář) do 15 hodin! (náhradní a opravný termín)

podzimní část závěrečných zkoušek

 4. 9. 2023   písemná část ZZ, od 8 hodin, učebna domeček 1. patro (náhradní a opravný termín).
 5.-8. 9. 2023   praktická část ZZ (náhradní a opravný termín), individuálně dle rozpisu, výsledky oznamuje komise v den skončení zkoušky.
 18. 9. 2023   ústní část ZZ všech tříd (náhradní a opravný termín) od 8 hodin
   
   
   
   

 

 Změny vyhrazeny!