Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Studenti a rodiče > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

 Maturitní zkouška 2021 

V průběhu ledna se budete registrovat na výsledkový portál žáka. 

portál Cermat

Postup registrace a udělení souhlasu se zasíláním výsledků:

návod k registraci

Sledujte též webové stránky MZ:

MZ - cermat

Společná část maturitní zkoušky

V této části se konají pouze didaktické testy. Všichni žáci konají z českého jazyka a literatury a zvolí si buď anglický jazyk nebo matematiku.

Český jazyk a literatura - didaktický test, 85 minut.

Anglický jazyk - didaktický test (40 minut poslechová část, 70 minut poslechová část a čtení), 110 minut.

Matematika - didaktický test 135 minut.

Profilová část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura - ústní zkouška,

Anglický jazyk (pokud si žák zvolil) - ústní zkouška,

Praktická zkouška z odborných předmětů,

Teoretická zkouška z odborných předmětů,

Ekonomické předměty.

Stanovení profilových zkoušek je zveřejněno níže, obsah a forma zkoušek i s tématy je zveřejněna na Moodle.

 • Rozhodnutí ředitele školy – Stanovení termínů profilové části MZ a určení nabídky zkoušek profilové části: Nabídka povinných a nepovinných zkoušek, termíny
 • Témata zkoušek a návrh hodnocení profilové části MZ: témata MZ 2021 a hodnocení MZ 2021 , též na portálu MOODLE
 • Obecné informace končícím 4. ročníkům: Obecné informace k ukončení studia
 • Konzultace k SOP pro třídu I4G, skupinu g jsou povinné a rozpis pro jednotlivé žáky (monogramy) je uveden níže v důležitých termínech pro maturanty 
 • Šablona pro Seznam děl z literatury: Šablona četba ke stažení na MOODLE
 • Šablona pro maturitní práci I4G, skupina g: Šablona MP ke stažení na MOODLE

Důležité termíny pro maturanty

 do 27. 11. 2020
 • odevzdat přihlášku k jarnímu termínu MZ včetně příloh žáků s SPU
 4. 2.
 • 1. Konzultace k SOP - třída I4G, 1. část skupiny g (PH, MS, MŠ), náhradní termín 8. 2.
 5. 2.
 • 1. Konzultace k SOP - třída I4G, 2. část skupiny g (KB, AN, EN), náhradní termín 8. 2.
26. 2. 2021
 •   maturitní ples, ZMĚNY VYHRAZENY!!!
1. 3. 2021 
 •  výsledkový portál žáka - udělit Souhlas s registrací: Cermat 
 4. 3.
 • 2. Konzultace k MP - třída I4G, 1. část skupiny g (PH, MS, MŠ), náhradní termín 8. 3.

 5. 3.

 • 2. Konzultace k MP - třída I4G, 2. část skupiny g (KB, AN, EN), náhradní termín 8. 3.
18. 3.
 • 3. Konzultace k MP - třída I4G, 1. část skupiny g (PH, MS, MŠ), náhradní termín 22. 3.

19. 3.

 • 3. Konzultace k MP - třída I4G, 2. část skupiny g (KB, AN, EN), náhradní termín 22. 3.

 do 30. 3.  2021

 •  odevzdat seznam literárních děl vyučující ČJ u maturantů, kteří chtějí složit ústní zkoušku z čj (školní termín)
 do 15. 4. 2021
 •  oznámit písemně řediteli školy (prostřednictvím přihlášky u svého TU), že žák bude konat ústní zkoušku z českého, případně anglického jazyka
10. 5. 2021
 • praktická část MZ, I4G, skupina IT
10. 5. 2021
 •  praktická část MZ, N2
 11. 5. 2021
 • praktická část MZ I4G (G)

do 3 dnů 

od výsledků prakt. zk.

 • podat písemnou žádost o konání praktické zkoušky v mimořádném termínu
 21. 5. 2021
 • vydávání vysvědčení tříd I4G a N2
 24.-25. 5. 2021
 •  termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období:
 •  M DT   (24. 5. od 8 hodin)    
 •  AJ DT  (24. 5. od 13:30 hodin)    
 •  ČJ DT  (25. 5. od 8 hodin)   
 do 29. 5. 2021
 • Omluvit se k řediteli školy v případě nepřítomnosti na didaktických testech z důvodu onemocnění covid-19 či nařízené karantény (do 3 dnů od konání dané zkoušky)
 
 • Při neúspěšných didaktických testech se přihláška nepodává, automaticky jsou absolventi přihlášeni na mimořádný termín!
1. 6. 2021
 •  mimořádný termín - praktická část MZ, N2, I4G od 8 hodin v učebně 18
 2.-4. 6. 2021
 • ústní část MZ třídy N2
 7.-10. 6. 2021
 • ústní část MZ třídy I4G včetně obhajoby MP 
 15. 6. 2021
 •  10:00 - setkání tříd N2 a I4G, vydávání maturitního vysvědčení, další administrace k příp. mimoř. termínu
28. 6. 2021
 • mimořádný termín - praktická část MZ N2 a I4 od 8 hodin v učebně 18 a B29
 7. - 8. 7.   mimořádné termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období (koná se na spádové škole!):
 •  M DT    (7. 7. od 9 hodin)
 •  AJ DT   (7. 7. od 14:30 hodin)
 •  ČJ DT   (8. 7. od 9 hodin)
 do 23. 7. 2021
 • odevzdat přihlášku k podzimnímu termínu MZ včetně příloh žáků s SPU
 1. 9. 2021
 • termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období (koná se na spádové škole!):
  •  AJ DT  (od 9:00 hodin)     
  •  M DT   (od 12:15 hodin)  
 2. 9. 2021
 •  termín konání didaktického testu společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období (koná se na spádové škole!):
 •  ČJ DT  (od 13:30)
14. 9. 2021

  opravný termín ústní části MZ - podzim

 • ústní část MZ tříd N2, I4G, I4 od 8 hodin v hlavní budově školy

 Změny vyhrazeny!