Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Studenti a rodiče > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

 Aktuální informace z MŠMT k opravným zkouškám

  • Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou.
  • V případě, že do 1. června 2020 nebude obnovena výuka a žák je přihlášen na jarní termín k opravnému termínu maturitního testu, nebude tento opravný test konat a výsledek daného předmětu se mu bude na maturitním vysvědčení počítat z průměru posledních tří vysvědčení. Žáci, kteří dostanou maturitní vysvědčení na podkladě tří posledních vysvědčení a nebudou se známkou spokojeni, mohou si známku na svoji žádost v následujícím zkušebním období opravit.

Aktuální informace z MŠMT k řádnému termínu MZ

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Termín konání 

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude maturitní zkoušku vykonána náhradním způsobem v souladu s § 35 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů,. Maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.  

Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním způsobem.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl.

Žákovi, který vykoná maturitní zkoušku náhradním způsobem, se umožní na jeho žádost v následujícím zkušebním období konaném podle školského zákona konání maturitní zkoušky.

Společná část

V souladu s § 22 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Žáci tak konají pouze dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní zkoušky.

Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí? V případě žáků posledních ročníků středních škol nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude MŠMT řešit v nadcházejících týdnech. 

Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky? Návrh MŠMT počítá s tím, že tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat v prostředí školy). V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány. V případě náhradní varianty maturitní zkoušky (pokud střední školy nebudou k 1. červnu 2020 znovuotevřeny) je nezbytné vzít v úvahu, že naprostá většina nového učiva se probírá pouze v prvním pololetí posledního ročníku. Veškeré odborné kompetence jsou u žáků ověřovány průběžně v rámci předchozích ročníků.

Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách.

Maturitní zkouška 2020 

Postup registrace na výsledkový portál žáka a udělení souhlasu se zasíláním výsledků: portál Cermat zdenávod zde

Sledujte též webové stránky MZ: https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zpravodaj

  • Rozhodnutí ředitele školy – Stanovení termínů profilové části MZ a určení nabídky zkoušek profilové části: Stanovení profilových zkoušek
  • Témata zkoušek a návrh hodnocení profilové části MZ: témata MZ 2020 a hodnocení MZ 2020 na portálu MOODLE
  • Obecné informace končícím 4. ročníkům: Obecné informace k ukončení studia 
  • Šablona pro Seznam děl z literatury: Šablona četba ke stažení na MOODLE
  • Šablona pro maturitní práci G4: Šablona MP ke stažení na MOODLE

důležité termíny pro maturanty

do 1. 12. 2019

puntik.pngodevzdat přihlášku k jarnímu termínu MZ včetně příloh žáků s SPU

1. 3. 2020

puntik.png výsledkový portál žáka - udělit Souhlas s registrací: Cermat

28. 2. 2020

hvezdicka.png maturitní ples, ZMĚNY VYHRAZENY!!!

do 30. 3.  2020

puntik.png odevzdat seznam literárních děl vyučující ČJ
  snek.png písemná práce z ČJL NEKONÁ SE
  snek.pngpísemná práce z AJ NEKONÁ SE
 29. 5. 2020 srdicko.pngvydávání vysvědčení tříd I4G a N2
 1. 6. 2020

sipka_m.png termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období:

 M DT  od 8 hodin v budově školy 

 AJ DT od 13 hodin v budově školy

 2. 6. 2020

ČJ DT  od 8 hodin v budově školy 

 4. 6. 2020

jabko.png  praktická část MZ I4 (IT) od 8 hodin 

jabko.png  praktická část MZ N2 od 8 hodin

jabko.png  praktická část MZ G4 

 5. 6. 2020

jabko.png  praktická část MZ I4 (Eo) od 8 hodin

jabko.png praktická část MZ G4 (obhajoby mat. prací) od 8 hodin

 9.-12. 6. 2020 kytka.pngústní část MZ třídy I4, G4
 15.-19. 6. 2020 kytka.pngústní část MZ třídy N2
 do 25. 7. 2020 sipka.png odevzdat přihlášku k případnému podzimnímu termínu MZ    )-:
1. -2. 9. 2020

sipka_m.png konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období - pozor - konají se na spádové škole!!! Je uvedena v pozvánce k MZ.

1. 9. od 12 hodin M DT

 2. 9. od 8.30 ČJ DT, od 12.30 AJ DT

8. 9. 2020 jabko.png  praktická část MZ od 8 hodin 
15. 9. 2020 kytka.png ústní část MZ od 8 hodin

 Změny vyhrazeny!

Opatření ministra školství ke změnám maturitní zkoušky

Jak bude vypadat skladba předmětů MZ v následujících letech:

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2017/2018 ve 2. nebo 3. ročníku maturují kromě předmětů profilové části z: českého jazyka a literatury a volí si buď matematiku nebo cizí jazyk.

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2017/2018 v 1. ročníku maturují kromě 3 předmětů profilové části z: českého jazyka a literatury  a z cizího jazyka (volba matematiky není možná).

Žáci, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 1. ročníku maturují kromě profilových předmětů povinně ve společné části MZ z: českého jazyka a literatury, matematiky a cizího jazyka (CJ).

Neboli:

 
Maturitní období Maturitní předměty společné části MZ
do 30. 9. 2020 ČJ + volí M nebo CJ
1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 ČJ + CJ (z M nesmí, ale chystá se změna...)
1. 10. 2021 - ... Čj + volí M nebo CJ