Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO MATURITNÍ OBORY)

OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO MATURITNÍ OBORY)Důležité termíny:

Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení   do 31. 1. 2024
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy od 1. do 20. února 2024
První řádný termín didaktických testů pátek 12. dubna 2024
Druhý řádný termín didaktických testů pondělí 15. dubna 2024 
První náhradní termín didaktických testů pondělí 29. dubna 2024
Druhý náhradní termín didaktických testů úterý 30. dubna 2024
Výsledky přijímacích zkoušek 15. května 2024

Kolik mám pokusů? I v případě, že podáváte přihlášku pouze na 1 maturitní obor, budete psát přijímačky 2x na škole z přihlášky. Všichni uchazeči budou mít na CERMAT testy dva pokusy. Tedy i pokud podáte 3 přihlášky na maturitní obory, píšete přijímačky 2x (v řádných nebo náhradních termínech).

Kde? Přijímačky budete psát na jedné ze škol na přihlášce. Na jaké, to vám určí CERMAT. Dozvíte se to z pozvánky, kterou obdržíte nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky.

Co když po 1. kole nebudu přijat?  Druhé kolo bude probíhat od 20. května 2024. Bude také centrálně řízené. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se budou podávat do 24. května úplně stejně, jako v kole prvním (až 3 přihlášky, prioritizace škol). Nově i ve 2. kole mají školy povinnost přihlížet výsledkům JPZ, proto se do 2. kola může hlásit pouze uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (tedy hlásil se na maturitní obor). Pokud jste se v 1. kole nehlásili na maturitní obor a nepsali JPZ, nemůžete podat přihlášky do 2. kola! Výsledky 2. kola se dozvíte 21. června 2024. 

Od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud. V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem.

 Změny v přijímacím řízení 2024: přehled 

  • 3 přihlášky na 3 střední školy (3 způsoby podání), pokud chceš podat přihlášku v papírové podobě stáhni si přihlášku 
  • přihlášky na SŠ v digitální podobě + výsledky v systému DIPSY (= Digitální přihlašovací systém)
  • prioritizace SŠ na přihlášce (1. místo škola, kam chci nejvíc. Např. takto: 1. místo: vysněná škola, na kterou chci nejvíce, 2. místo: škola, kam také chci ne už tolik žádaná, jako první volba, 3. místo: záchranná, ale stále schůdná varianta (někdo zvolí učební obor). Priorita škol nepůjde po podání přihlášky měnit.)
  • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
  • přílohy k přihlášce v kopiích
  • prospěch ze ZŠ volitelným kritériem pro přijetí
  • řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí
  • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
  • výsledky přijímaček 15. května 2024, tedy až po náhradním termínu přijímaček
  • odpadá zápisový lístek
  • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
  • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
  • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Informace o státních přijímacích zkouškách

 •  Didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut) obsah testu ČJ, didaktický test z matematiky (70 minut) obsah testu M
 • testová zadání ke stažení , procvičování testů a úloh odkaz na procvičování
 • u obou testů je maximální dosažitelný počet bodů 50.

 • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.

 • Uchazečům se se speciálními vzdělávacími potřebami se vždy v závislosti na druhu znevýhodnění a kategorii, do které byli zařazeni školským poradenským zařízením, navýší časový limit o 25, 50, 75 nebo 100 %.

            Přejeme všem uchazečům mnoho štěstí a držíme Vám palce!