Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24Datum konání:
17.5.2023

KLIKNUTÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY SE ZOBRAZÍ VÝSLEDKY  2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

SEZNAMy PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ A POŘADÍ UCHAZEČŮ homework.jpg

Seznamy přijatých uchazečů 

PODNIKÁNÍ

GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ

KUCHAŘ

ČÍŠNÍK

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ

PRODAVAČ

 

Pořadí v přijímacím řízení  

PODNIKÁNÍ

GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ

KUCHAŘ

ČÍŠNÍK

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ

PRODAVAČ

 

POUČENÍ O PRÁVNÍCH NÁSLEDCÍCH NEODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Pouze pro všechny obory vyjma nástavbového studia PODNIKÁNÍ!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88 školského zákona 561/2004 Sb.; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Informace, dotazy na tel. 463 354 601, případně skola@sos-sou.chrudim.cz

KRITÉRIA PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Žákům, kteří nebyli přijati ke vzdělávání bude odesláno rozhodnutí poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.