Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25 - OBORY S výučním listem

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25 - OBORY S výučním listemPřijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě:

·         hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,

·         dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

1. Přijímací řízení do tříletých oborů

65-51-H/01 Kuchař- číšník (Kuchař)            Počet přijímaných uchazečů: 20

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Číšník)            Počet přijímaných uchazečů: 15

65-51-H/01 Kuchař – číšník                               Počet přijímaných uchazečů: 15

29-54-H/01 Cukrář                                                  Počet přijímaných uchazečů: 30

66-51-H/01 Prodavač                                             Počet přijímaných uchazečů: 10

1.1. Přijímací zkoušky

Školní přijímací zkoušky ani jednotné přijímací zkoušky se nekonají na žádný z oborů. Žáci jsou přijímáni na základě hodnocení průměrného prospěchu známek ze základní školy za druhé pololetí předposledního ročníku školní docházky za první pololetí posledního ročníku školní docházky.

1.2. Pořadí žáků v přijímacím

Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií.

          počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0 

Pa        průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30) 

Pb        průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30) 

P0        doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče 

(např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod, nedoloženo 0 bodů. 

Poznámka 1) V případě, že bude žák nehodnocen na vysvědčení z některých předmětů, vypočte se průměr pouze z předmětů, ve kterých byl žák klasifikován. V případě, že by byl žák v daném pololetí hodnocen z méně než 5 předmětů, výpočet průměru se nepoužije a bude nahrazen průměrem z jiného pololetí uvedeným kritériích výpočtu bodů (Pa  bude nahrazeno Pb nebo opačně). Pokud by byl žák v obou hodnocených pololetích hodnocen z méně než 5 předmětů, použijí se průměry z prvního pololetí předposledního ročníku docházky a druhého pololetí předcházejícího školního roku.

Poznámka 2) Podle § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude nahrazeno hodnocením na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

1.3. Kritéria pro případ dosažení shodného celkového počtu bodů

V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: 

§  preference (pořadí) oboru na přihlášce

§  průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky z předmětů cizí jazyk + M

§  průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky

§  průměr známek z druhého pololetí předposledního ročníku školní docházky

§  losování

1.4. Informace o podmínkách zdravotní způsobilosti

Požadavek na doložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k přihlášce ke vzdělávání:

65-51-H/01 Kuchař- číšník (Kuchař)        ANO   

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Číšník)         ANO   

65-51-H/01 Kuchař – číšník                       ANO

29-54-H/01 Cukrář                                     ANO

66-51-H/01 Prodavač                                 ANO

1.5. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení ve středu 15. 5. 2024.

V Chrudimi dne 26. ledna 2024

 

Jaroslav Kořínek, ředitel školy