Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pomoc žákům > Pomoc ve škole

Pomoc ve škole

Výchovný poradce

Výchovný poradce ředitele školy pomáhá řešit pedagogicko-psychologické problémy a otázky profesionální orientace žáků. Je kvalifikovanou osobou, která může napomoci řešení mnoha problémů našich žáků. Informuje rodiče o možnosti využití služeb pedagogicko-psychologických poraden či dalších odborných pracovišť. Výchovný poradce též zajišťuje informační servis o možnostech pokračování ve studiu po ukončení příslušného oboru na střední škole. Vyřizuje agendu s přihláškami žáků na vysoké školy, případně vyšší odborné školy atd.

Výchovný poradce: Mgr. Petra Vítková

sídlo: hlavní budova – 1. patro, kabinet č. 112 tel. 469 688 634 provolba 34 email: vitkova@sos-sou.chrudim.cz

prevence 

Školní metodik prevence sleduje ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a rodiči vztahy mezi žáky a podává návrhy na řešení patologických jevů. Spolupracuje s rodiči žáků (metodická pomoc, konzultace v rámci třídních schůzek, případně na domluvených schůzkách). Spolupracuje s dalšími subjekty, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů v regionu (PPP, SVP Archa, OS Proud, KHS, MěÚ, další koordinátoři prevence apod.) i odborníky, kteří se zaměřují na volnočasové aktivity mládeže.

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Rakoušová

sídlo: hlavní budova – 2. patro, kabinet č. 209 tel. 469 688 632 provolba 32 email: rakousova@sos-sou.chrudim.cz