Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pomoc žákům > Pomoc v Chrudimi a okolí

Pomoc v Chrudimi a okolí

Nestyďte se kontaktovat výchovnou poradkyni paní Vítkovou… Pomůže Vám orientovat se směrem k účinné pomoci.

Centrum pro rodinu Chrudim

469 319 632, 737 360 028

Archa

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Chrudim

KONTAKT: adresa: Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim tel.: 469 623 786 web: svp.archa@tiskali.cz e-mail: archa-chrudim.cz v provozu: pondělí – čtvrtek: 8.00 – 17.00, pátek: 8.00 – 16.00 personální složení: vedoucí, speciální pedagog, andragog, etoped, psycholog

Občanská poradna Pardubice

Na poradnu se mohou obrátit všichni občané, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nebo jim taková situace hrozí a hledají podporu při jejím řešení. Služby jsou poskytovány formou informací, rad a další případné pomoci. Poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí, což je poradci chápáno jako umožnění přístupu ke službám poradny pro všechny uživatele bez rozdílu národnosti, věku, pohlaví, náboženského vyznání, politického zařazení, sexuální orientace, zdravotního stavu či sociálního postavení, apod.

Kancelář poradny a doručovací adresa: ul. 17. listopadu 237 /Dům služeb,5. patro/, 530 02 Pardubice, telefon: 466 989 574, e-mail: op.pce@seznam.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim

Poděbradova 842 537 01 Chrudim, tel.: 469 621 187, web: www.pppchrudim.cz

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

tel.: 469 638 209, e-mail: centrum@socialni-sluzby.cz

Centrum Pestalozziho, o.p.s, Chrudim

tel.: 469 623 899

Bílý kruh bezpečí, Pardubice

tel.: 466 265 264

 Farní charita Chrudim

http://chrudim.charita.cz/

tel.:469 622 953

Občanská poradna při charitě: Tel. 469 319 700,  E-mail: op.chrudim@tiscali.cz

Útulek Chrudim

Chrudimský útulek pro nalezená, opuštěná a týraná zvířata

Tel:734 796 370    , E-mail: utulek@tschrudim.cz