Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Studenti a rodiče > Maturitní zkoušky > Konzultační semináře k MZ

Konzultační semináře k MZ

 Konzultační semináře začínají od 11. 5. podle předem daného rozvrhu (I4+G4, N2) . Jsou pro žáky nepovinné, ale škola vede o účasti na seminářích evidenci v TK.

Základní informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a to i před školou).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy školy vstoupit.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák Čestné prohlášení , které je možné podepsat před vstupem do školy.
 • Žáci daných tříd vstupují do budovy školy zadním vchodem (šatnami) v tomto časovém rozmezí: N2 od 7.45 do 8 hodin, třídy I4 a G4 od 8 do 8.10 hodin.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Žáci v dbají pokynů vyučujících.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Konzultační semináře jsou dány rozvrhem včetně umístění tak, aby se učebna mohla vydezinfikovat. Z tohoto důvodu je nepřípustné vcházet do jiných učeben, než je dané skupině stanoveno rozvrhem.

Konzultační semináře se konají až do 29. 5., pokud nebude stanoveno jinak. 

Maturitní zkoušky se konají v termínech, které budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Rozvrhy uvidíte ve svých studijních knížkách.

Upozorňujeme na to, že pokud je v rozvrhu pro třídy I4 a G4 uveden anglický jazyk, třídy se dělí na maturující z AJ a M. Zároveň tedy probíhá seminář pro maturanty z matematiky, rozvrh umístění uvidíte na tabuli se suplováním v přízemí hlavní budovy školy.