Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pomoc žákům > Domácí násilí

Domácí násilí

Za násilí se považuje jakékoliv jednání, které vytváří strach a podřízenost na jedné straně a moc a nadřazenost na straně druhé. Ten, který ubližuje, se označuje jako agresor. Ten, kterému je ubližováno, se označuje jako oběť.

Domácí násilí je chování, při kterém někdo ubližuje někomu blízkému např. jeden z rodičů tomu druhému, rodiče dětem, sourozenec sourozencům.…Pro domácí násilí je typické, že se jedná o opakované ubližování, probíhá v soukromí, zvyšuje se četnost a síla agrese. Je důležité si uvědomit, že násilí nemusí mít fyzickou podobu (např. facky, bití, kopance, donucení k odmítaným sexuálním praktikám, znásilnění…), ale i psychickou podobu, která se nesmí podceňovat (např. vyhrožování fyzickým násilím, zesměšňování, nadávky, ponižování, vydírání sebevraždou, znemožňování spánku, zakazování kontaktu s ostatními lidmi, neustálá kontrola…)

V tomto odkazu se budeme věnovat domácímu násilí mezi partnery, kdy agresorem je muž a žena je obětí. Jde o přiblížení problému, obětí domácího násilí může být i muž, přičemž žena je agresorkou. K násilí dochází i v homosexuálních vztazích.

Bližší komentář k domácímu násilí

Důležité kontakty

·        třídní učitel

·        výchovná poradkyně Mgr. Petra Vítková, kabinet č. 108

·        školní metodik prevence Mgr. Lenka Rakoušová, kabinet č. 209

  •  Intervenční centrum pro domácí násilí 774 755 744
  • Centrum Pestalozziho, o.p.s, Chrudim 469 623 899
  •  Bílý kruh bezpečí, Pardubice 466 265 264
  •  Linka důvěry 465 524 252, e-mailové poradenství – napis@linkaduveryuo.cz