Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky dalšího kola přijímacího řízení

Výsledky dalšího kola přijímacího řízeníKLIKNUTÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY SE ZOBRAZÍ VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Seznamy přijatých uchazečů (čtyřleté obory s maturitní zkouškou)

Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků

Gastronomie a hotelnictví

homework.jpg

Pořadí úchazečů v přijímacím řízení (čtyřleté obory s maturitní zkouškou)

Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků

Gastronomie a hotelnictví

Pořadí uchazečů a seznamy přijatých uchazečů (tříleté obory s výučním listem)     

Číšník - barman - barista, seznam přijatých

Číšník - barman - barista, pořadí úchazečů

Cukrář

Kuchař-číšník

Prodavač - aranžér

Prodavač specialista prodeje

Nástavbové studium Podnikání

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístkuSvůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88 školského zákona 561/2004 Sb.; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Informace, dotazy na tel. 463 354 601, případně skola@sos-sou.chrudim.cz

KRITÉRIA TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ