Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > Výsledky 1. kola přijímacího řízení na tříleté obory s výučním listem

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na tříleté obory s výučním listemDatum konání:
23.4.2019

KLIKNUTÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY SE ZOBRAZÍ VÝSLEDKY  1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (tříleté obory s výučním listem)     homework.jpg

CUKRÁŘ

ČÍŠNÍK BARMAN BARISTA

KUCHAŘ CATERING

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

PRODAVAČ ARANŽÉR

PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístkuSvůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88 školského zákona 561/2004 Sb.; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Informace, dotazy na tel. 463 354 601, případně skola@sos-sou.chrudim.cz

KRITÉRIA PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Jaroslav Kořínek, ředitel školy