Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO MATURITNÍ OBORY)

OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO MATURITNÍ OBORY)Datum konání:
12.4.2018

Důležité termíny:

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení   do 31. 1. 2020
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do 1. 3. 2020
První řádný termín didaktických testů 14. dubna 2020: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50
Druhý řádný termín didaktických testů 15. dubna 2020: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50
Výsledky přijímacího řízení (pro mat. obory) nejdříve 28. dubna 2020, Cermat uvolňuje výsledky jednotné zkoušky 28. dubna 2020
První náhradní termín didaktických testů 13. května 2020: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50
Druhý náhradní termín didaktických testů 14. května 2020: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50

writing.jpg

Informace o státních přijímacích zkouškách

 

  • Didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut), didaktický test z matematiky (70 minut),

  • u obou testů je maximální dosažitelný počet bodů 50.

  • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.

  • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nebude modifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo).

  • Jednotná zkouška se koná pouze v 1. kole přijímacího řízení.

  • V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky. Na obou tiskopisech musí být shodné pořadí škol a vybraných oborů vzdělání. Do přihlášek lze napsat i jednu školu a různé obory vzdělání. Pořadím škol uvedených v přihlášce se určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná přijímací zkouška. Pokud některou ze škol preferujete, napište zájem o školu na stranu B do položky Schopnosti, vědomosti, zájmy ...

  • V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč omezen v počtu podaných přihlášek.

  • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 28. dubna. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

  • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

            Přejeme všem uchazečům mnoho štěstí!