Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Přijímací řízení > OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO MATURITNÍ OBORY)

OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (PRO MATURITNÍ OBORY)Datum konání:
12.4.2018
  • V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky. Na obou tiskopisech musí být shodné pořadí škol a vybraných oborů vzdělání. Do přihlášek lze napsat i jednu školu a různé obory vzdělání. Pořadím škol uvedených v přihlášce se určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná přijímací zkouška. Pokud některou ze škol preferujete, napište zájem o školu na stranu B do položky Schopnosti, vědomosti, zájmy ...

  • V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč omezen v počtu podaných přihlášek.

  • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

  • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

writing.jpg

Informace o státních přijímacích zkouškách

 

  • Didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut), didaktický test z matematiky (70 minut),

  • u obou testů je maximální dosažitelný počet bodů 50.

  • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.

  • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nebude modifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo).

  • Jednotná zkouška se koná pouze v 1. kole přijímacího řízení.

Důležité termíny:

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení   do 31. 1. 2019
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do 1. 3. 2019
První řádný termín didaktických testů 12. dubna 2019: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50
Druhý řádný termín didaktických testů 15. dubna 2019: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50
Výsledky přijímacího řízení (pro mat. obory) nejdříve 28. dubna 2019, Cermat uvolňuje výsledky jednotné zkoušky 28. dubna 2019
První náhradní termín didaktických testů 13 května 2019: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50
Druhý náhradní termín didaktických testů 14. května 2019: matematika od 8.30, český jazyk a lit. od 10.50

         

   Přejeme všem uchazečům mnoho štěstí!