Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení > DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VYHODNOCENÍ

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VYHODNOCENÍDatum konání:
17.5.2022

KLIKNUTÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY SE ZOBRAZÍ VÝSLEDKY  2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

POŘADÍ UCHAZEČŮ A SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ (ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITOU A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM)     

Seznamy přijatých uchazečů 

GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ

Pořadí v přijímacím řízení  

GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ

Vzhledem k vyššímu počtu žáků, kteří nemohli být přijati na obor Gastronomie a hotelnictví žádáme žáky, kteří byli přijati a z jakéhokoli důvodu nedoručí zápisový lístek (byli přijati na jinou školu), aby nás bez zbytečného odkladu informovali na tel. 463 354 601, případně skola@sos-sou.chrudim.cz

Rádi bychom uvolněné místo nabídli dalším uchazečům v pořadí.

Žákům, kteří nebyli přijati ke vzdělávání bude odesláno rozhodnutí poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

POŘADÍ UCHAZEČŮ A SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ (TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM) 

Seznamy přijatých uchazečů včetně pořadí v přijímacím řízení  

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (KUCHAŘ)

PRODAVAČ

 

POUČENÍ O PRÁVNÍCH NÁSLEDCÍCH NEODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88 školského zákona 561/2004 Sb.; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Informace, dotazy na tel. 463 354 601, případně skola@sos-sou.chrudim.cz

KRITÉRIA DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ